அரசியல் ஈடுபாடு அச்சிடுக
சனிக்கிழமை, 15 பெப்ரவரி 1997 14:07

1962 - அமைப்பாளர், மதுரை மாவட்ட தமிழ்த் தேசியக் கட்சி

1964 - மதுரை மாவட்ட இளைஞர் காங்கிரசு அமைப்பாளர்

1970 - மதுரை மாவட்ட காங்கிரசுத் தலைவர்

1973 - 1979 வரை தமிழ்நாடு காங்கிரசுப் பொதுச் செயலாளர்

1979 முதல் - தமிழர் தேசிய இயக்கத் தலைவர்

1980 - 1984 - தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்