உலகத் தமிழர் தொண்டு அச்சிடுக
சனிக்கிழமை, 15 பெப்ரவரி 1997 14:08

1982 - நியூயார்க், 1984 - நியூயார்க், 1988 - இலண்டன் ஆகிய நகரங்களில் நடைபெற்ற உலகத் தமிழர் மாநாடுகளுக்குத் தலைமை.

2002 - முதல் உலகத் தமிழர் பேரமைப்பின் நிறுவனத் தலைவர்