மறைமலையடிகள் தோற்றுவித்த தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் நூற்றாண்டு விழா அச்சிடுக
வியாழக்கிழமை, 19 நவம்பர் 2015 12:09

மறைமலையடிகள் தோற்றுவித்த

தனித்தமிழ் இயக்கத்தின்

நூற்றாண்டு விழா

நாள் : 07-02-2016 ஞாயிறு


இடம் : முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றம், தஞ்சை.

தனித்தமிழ் இயக்கத்தில் தொண்டாற்றிய மூத்த தமிழறிஞர்களுக்குப் பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்படும்.

தமிழறிஞர்கள், கவிஞர்கள், தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

- உலகத் தமிழர் பேரமைப்பு