இதழியல் பணி PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்
சனிக்கிழமை, 15 பெப்ரவரி 1997 14:21
1960 - தமிழ்நாடு நாளிதழ் துணை ஆசிரியர்
1962 - குறிஞ்சி வார இதழ், செய்தி நாளிதழ் ஆகியவற்றின் ஆசிரியர்
1997 முதல் தற்போது வரை “தென்செய்தி” இதழின் ஆசிரியர்.

 
காப்புரிமை © 2022 தென்செய்தி. All Rights Reserved.
Joomla! ஆனது GNU/GPL License. இன் கீழ் வெளியிடப்படும் ஒரு இலவச மென்பொருளாகும்.