தென்செய்தி புதிய தளத்தின் வடிவமைப்பு

தென்செய்தி புதிய தளத்தின் வடிவமைப்பு
சிறப்பாக உள்ளது
369  50.5%
இன்னமும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்
284  38.9%
அழகியல் உணர்வோடு இல்லை
48  6.6%
பயன்படுத்த கடினமாக உள்ளது
17  2.3%
கருத்து இல்லை
13  1.8%

வாக்குகளின் எண்ணிக்கை  :  731
முதல் வாக்கு  :  ஞாயிற்றுக்கிழமை, 05 ஆகஸ்ட் 2012 01:54
இறுதி வாக்கு  :  திங்கட்கிழமை, 30 செப்டம்பர் 2019 09:29
காப்புரிமை © 2019 தென்செய்தி. All Rights Reserved.
Joomla! ஆனது GNU/GPL License. இன் கீழ் வெளியிடப்படும் ஒரு இலவச மென்பொருளாகும்.