தென்செய்தி புதிய தளத்தின் வடிவமைப்பு

தென்செய்தி புதிய தளத்தின் வடிவமைப்பு
சிறப்பாக உள்ளது
382  50.1%
இன்னமும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்
294  38.6%
அழகியல் உணர்வோடு இல்லை
52  6.8%
பயன்படுத்த கடினமாக உள்ளது
20  2.6%
கருத்து இல்லை
14  1.8%

வாக்குகளின் எண்ணிக்கை  :  762
முதல் வாக்கு  :  ஞாயிற்றுக்கிழமை, 05 ஆகஸ்ட் 2012 01:54
இறுதி வாக்கு  :  வெள்ளிக்கிழமை, 15 செப்டம்பர் 2023 22:20
காப்புரிமை © 2023 தென்செய்தி. All Rights Reserved.
Joomla! ஆனது GNU/GPL License. இன் கீழ் வெளியிடப்படும் ஒரு இலவச மென்பொருளாகும்.