தென்செய்தி புதிய தளத்தின் வடிவமைப்பு

தென்செய்தி புதிய தளத்தின் வடிவமைப்பு
சிறப்பாக உள்ளது
372  50.3%
இன்னமும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்
286  38.6%
அழகியல் உணர்வோடு இல்லை
50  6.8%
பயன்படுத்த கடினமாக உள்ளது
18  2.4%
கருத்து இல்லை
14  1.9%

வாக்குகளின் எண்ணிக்கை  :  740
முதல் வாக்கு  :  ஞாயிற்றுக்கிழமை, 05 ஆகஸ்ட் 2012 01:54
இறுதி வாக்கு  :  புதன்கிழமை, 18 நவம்பர் 2020 16:42
காப்புரிமை © 2020 தென்செய்தி. All Rights Reserved.
Joomla! ஆனது GNU/GPL License. இன் கீழ் வெளியிடப்படும் ஒரு இலவச மென்பொருளாகும்.