தனித் தமிழ் இயக்க நூற்றாண்டு விழா மாநாட்டு மலர் PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்
சனிக்கிழமை, 16 ஜூலை 2016 15:53

தனித் தமிழ் இயக்க நூற்றாண்டு விழா மாநாட்டு மலர்
மறைமலையடிகள் தொடங்கிய தனித்தமிழ் இயக்கத்தின்
தோற்றம், வரலாறு, போராட்டங்கள், பங்கேற்ற தமிழறிஞர்கள், பாவலர்கள்
ஆகியோரைப் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், பாக்கள்
பழைமைச் சிறப்பு வாய்ந்த படங்கள் அடங்கிய
தமிழர்கள் போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டிய பொன்மலர்

300 பக்கங்களுக்கு மேல் விலை ரூ.150/- மட்டுமே
300 பக்கங்களுக்கு மேல் விலை ரூ.150/- மட்டுமே
மாநாட்டுத் திடலில் கிடைக்கும்
- உலகத் தமிழர் பேரமைப்பு

Wrap

 
காப்புரிமை © 2023 தென்செய்தி. All Rights Reserved.
Joomla! ஆனது GNU/GPL License. இன் கீழ் வெளியிடப்படும் ஒரு இலவச மென்பொருளாகும்.