காலம் தந்த தலைவர் மறைமலையடிகள்! சிலை திறப்பு விழாவில் பழ. நெடுமாறன் பேச்சு PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்
சனிக்கிழமை, 04 ஆகஸ்ட் 2012 16:34
தமிழக வரலாற்றில் பல்வேறு காலக்கட்டங்களிலும் பலர் தோன்றி தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் நேர்ந்த சீரழிவுகளிலிருந்து காத்து மீட்டுள்ளனர்.
சங்க காலத் தமிழர் சமுதாயத்தில் பல்வேறு சீர்கேடுகள் மலிந்திருந்தன. கூடா ஒழுக்கம், பிற உயிர்களை கொல்லுதல், புலால் உண்ணல், கள் அருந்துதல், சூது விளையாடுதல் பிறனில் விழைதல், வரைவின் மகளிர் போன்ற சீர்க்கேடுகள் பரவித் தமிழ்ச் சமுதாயம் சீரழிந்த காலக் கட்டத்தில், தமிழர்களைச் சீர்திருத்த திருவள்ளுவர் தோன்றினார். கூடா ஒழுக்கம், கொல்லாமை, புலால் மறுத்தல், கள்ளுண்ணாமை, சூது, பிறனில் விழையாமை, வரைவின் மகளிர் போன்ற அதிகாரங்களை இயற்றி தமிழர்களுக்கு அறிவுறுத்திச் சீர்திருந்த செய்தார். வள்ளுவர் யாத்த குறள் தமிழர்களை நன்னெறிப்படுத்தியது.
சங்க காலச் சமூகம் போர்களினால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகமாகத் திகழ்ந்தது. சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்கள் தங்களுக்குள் அடிக்கடி பொருதினர். போரில் வாகை சூடுவதை பெருமை யாகவும், கடமையாகவும் கொண்டிருந் தனர். அதுமட்டுமல்ல, சைவ, வைணவ, சமண, பெளத்த சமயங்கள் தங்களுக்குள் பூசலிட்டு தமிழர்களை ஊடறுத்தன. சமய பிணக்குகளும் சழக்குகளும் தமிழர்களிடம் பரவியிருந்தன.
மொழியாலும், பண்பாட்டாலும், பழக்க வழக்கங்களாலும் தமிழர்கள் ஒரே இனத்தவர் என்பதை மறந்து கிடந்த தமிழகத்தில் அதை நினைவூட்டி தமிழர் களை இணைப்பதற்காக இளங்கோவடிகள் தோன்றி சிலப்பதிகாரக் காப்பி யத்தைப் படைத்தார். சங்க காலத்தின் இறுதியில் எழுந்த இந்த காப்பியம் மூவேந்தர்களும் இணைந்து வாழ வேண்டிய இன்றியமையாமையையும் எச்சமயத்தவராக இருந்தாலும் பூசல் இல்லாமல் ஒற்றுமையுடன் வாழவேண்டி யதையும் வலியுறுத்தியது. தமிழ்த் தேசியக் காப்பியமாக சிலப்பதிகாரத்தை அவர் படைத்தார். அக்காப்பியத்தின் நாயகியான கண்ணகி சோழ நாட்டில் பிறந்து, பிழைப்பதற்காக தனது கணவன் கோவலனுடன் பாண்டிய நாடு சென்று அங்கு அவனை இழந்து, பின்னர் சேர நாடு சென்று மறைந்தாள். இம்மூன்று நாடுகளின் வளங்கள், சிறப்புகள் ஆகிய வற்றைச் சரிசமமாகவே இளங்கோவடி கள் பாடியிருக்கிறார். மூன்று காண்டமாகப் பிரித்து மூன்று நாடுகளின் தலைநகரங்களான புகார், மதுரை, வஞ்சி என்ற பெயர்களைச் சூட்டியுள்ளார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தமிழ் மன்னரை வடநாட்டு மன்னர்களான கனகவிசயர்கள் பழித்தார்கள் என்பதை அறிந்து கொதித்துப் போன சேரன் செங்குட்டுவன் படையெடுத்துச் சென்று அம்மன்னரை வென்று இமயவெற்பில் கல்லெடுத்து கனகவிசயர் தலையில் ஏற்றி தன்நாடு கொண்டுவந்து கற்பின் தெய்வமான கண்ணகிக்குக் கோயில் எழுப்பித்தான் என்ற வரலாற்றையும் இளங்கோவடிகள் பெருமிதம் பொங்கக் கூறியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் அதுவரையில் இல்லாத கண்ணகி வழிபாட்டை முதன் முதலாக தனது காப்பியத்தின் வழியே இளங்கோவடிகள் உருவாக்குகிறார். சமண சமயத்தைச் சேர்ந்த கண்ணகிக்கு சைவ சமயத்தைச் சேர்ந்த செங்குட்டு வன் கோயில் கட்டுகிறான். இதன் மூலம் சமயப் பொறையை அவர் வலியுறுத்தியதோடு கண்ணகி வழிபாடு சமய வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை நிலைநிறுத்தினார். தமிழகத் திலும் ஈழத்திலும் கண்ணகி வழிபாடு பரவலாகப் பரவியிருந்தது. இன்று தமிழகத்தில் அது மாரியம்மன் வழிபாடா கத் திரிந்துவிட்டது. எனினும், ஈழத்தில் இன்றும் கண்ணகியின் கோயில்கள் இல்லாத ஊர்கள் இல்லை. சிங்களவர்கள் கூட பத்தினிதெய்யோ அதாவது பத்தினித் தெய்வம் என்ற பெயரில் கண்ணகியை வழிபடுகிறார்கள். சேர நாடாக இருந்து இன்று கேரளமாக மாறியிருக்கும் மாநிலத்தில் பகவதி வழிபாடு என்ற பெயரில் கண்ணகி வழிபாடு தொடர்கிறது. கண்ணகியை தமிழ்த் தேசியத் தெய்வமாக உருவாக்கு தல்தான் இளங்கோவடிகளின் சிந்தனை ஓட்டமாகும். இதன் மூலம் மதவேறுபாடு களுக்கு அப்பால் கண்ணகி அனைத்துத் தமிழர்களாலும் வழிபடத்தக்க தெய்வமாக விளங்குகிறாள்.
பக்தி இலக்கியம்
கி.பி. 600இல் பல்லவர் ஆட்சியில் வடமொழியும் சமணமும் ஓங்கியிருந்தன. சமண, பெளத்த சமயங்களின் தாக்கத் தின் விளைவாக தமிழிசை, நடனம், ஓவியம், சிற்பம் போன்ற தமிழர்களுக்கே உரிய நுண் கலைகள் புறந்தள்ளப் பட்டன.
இந்தக் காலக் கட்டத்தில் திருநாவுக்கரசர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் மற்றும் சைவ நாயன்மார்களும், வைணவ ஆழ்வார் களும் தோன்றி பக்தி இலக்கியங்களைப் படைத்தனர். திருமுறைகளும், ஆழ்வார் பாசுரங்களும் பக்தி இலக்கியங்கள் மட்டுமல்ல, சிறந்த இலக்கியக் கருவூலங்களுமாகும். தமிழிசை, தமிழ்ப்பண் போன்றவை இவற்றால் மறுமலர்ச்சி பெற்றன. தமிழும், இசையும், நடனமும், ஓவியமும், சிற்பமும் செழித்தோங்கின. தமிழ் புத்துயிர் பெற்றது.
உரை ஆசிரியர்கள்
தொல்காப்பியம், திருக்குறள், சங்க இலக்கியங்களான எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு மற்றும் சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சிந்தாமணி போன்ற ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் தோன்றி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாகி விட்டன. இந்நூல்களின் பொருளையும், சிறப்புகளையும் பிற்காலத் தலைமுறை யைச் சேர்ந்த தமிழர்கள் முழுமையாக உணர்ந்துகொள்ள முடியாமல் தவித்த போது, உரையாசிரியர்கள் தோன்றி னார்கள்.
இளம்பூரணார், சேனாவரையர், பேராசிரியர், நச்சினார்க்கினியர், பரிமேல ழகர், அடியார்க்கு நல்லார் போன்ற தமிழ்ப் புலமைமிக்க சான்றோர் தோன்றி இலக்கியங்களுக்குப் பேருரை கண்டார் கள். இலக்கியங்களை அழியாமலும் பாதுகாத்தனர். இதன்மூலம் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் பெருமையும் சிறப்பும் தமிழரிடையே பரவின. சுருக்கமாகச் சொன்னால் உரையாசிரியர்கள் தோன்றா மல் போயிருந்தால், பழந்தமிழ் இலக் கியங்கள் பல அழிந்துபோயிருக்கும். எஞ்சியவைக்கும் பிற்காலத் தலைமுறை யைச் சேர்ந்த தமிழர்கள் சரியான பொருளைப் புரிந்துகொள்ளமுடியாமல் திணறியிருந்திருப்பார்கள்.
பிறமொழிக் கலப்பு
ஒவ்வொரு காலக்கட்டத்திலும் ஒவ்வொருவர் தோன்றி தமிழைக் காத்தது போல மறைமலையடிகள் தோன்றி வடமொழி என்னும் முதலை வாயில் சிக்கிய தமிழை மீட்டார்.
1876ஆம் ஆண்டு பிறந்த அவர் 1950ஆம் ஆண்டில் மறைந்தார். 74 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். 20ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் 50 ஆண்டுகள் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் சிறந்த வழிகாட்டியாகத் திகழ்ந்தார்.
எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் தன்முயற்சியால் உயர்ந்தார். தமிழ், வடமொழி, ஆங்கிலம் ஆகியவற்றை தக்கவரிடம் கற்றுத் தேர்ந்தார். மேற் கண்ட மும்மொழிகளிலும் பேரறிஞ ராகத் திகழ்ந்தார். நுண்மாண் நுழைபுல மிக்க ஆராய்ச்சியாளராகவும் திகழ்ந்து பல புதிய உண்மைகளை தமிழ் உலகிற்குத் தந்தார்.
சங்க நூல்களில் வடமொழிச் சொற்கள் மிகக்குறைவு, சங்க காலத்தை யொட்டித் தொடர்ந்த நூற்றாண்டுகளில் தமிழில் கலக்கப்பட்ட வடமொழிச் சொற்களின் தொகை நாளுக்கு நாள் மிகுந்துகொண்டே வந்து மணிப்பிரவாள நடையாக மாறி 14, 15, 16 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழில் நூற்றுக்கு 70 சதவிகிதத்திற்கு மேல் வடசொற்கள் கலந்து தமிழ் மொழியின் எழிலுரு வத்தையே சிதைத்துவிட்டன.
மறைமலையடிகளின் காலத்திற்கு முன் தமிழ்நாட்டில் சமஸ்கிருதம், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், உருது போன்ற பல மொழிகளைச் சேர்ந்த சொற்கள் தமிழில் கலந்து அதனுடைய தனித்தன்மையை சீர்குலைத்தன. வடசொல்லையும் தமிழ்ச்சொல்லையும் கலந்து எழுதும் மணிப்பிரவாள நடை கற்றறிந்த சிலரால் விரும்பிப் பின்பற்றப் பட்டது. இந்த நிலைமை நீடித்திருக்கு மானால் தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற மொழிகளைப் போல தமிழும் தனது பண்டைய உருமாறி சமஸ்கிருத மயமான மொழியாக இயங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
இச்சீர்கேட்டிலிருந்து தமிழைக் காப்பாற்ற மறைமலையடிகள் முனைந் தார். தூய தமிழில் எழுதவும் பேசவும் தொடங்கினார். பிறமொழிகளின் சொற்களை கலந்து தமிழில் எழுதுவதும் பேசுவதும் தமிழரின் தன்மானத்திற்கே இழுக்கு என்பதைச் சுட்டிக்காட்டினார். அவருடைய இடைவிடாத முயற்சியி னால் தனித்தமிழ் இயக்கம் அருகுபோல் வேரூன்றி ஆலமரம் போல் தழைத்தது.
வடமொழியும் தமிழும் வேறுவேறு என்பதை விளக்கிக்காட்டினார் சிவ ஞான முனிவர். வடமொழியை அறவே அகற்றிவிட்டு தமிழ் தனித்தியங்க வல்லது என்பதை ஆராய்ந்து கூறினார் டாக்டர் கால்டுவெல். பல நூல்களைத் தூய தமிழில் எழுதி மேற்கண்ட அறி ஞர்கள் கூறியதை நிறுவிக்காட்டினார் மறைமலையடிகள்.
ஆங்கில மொழிப் பேரறிஞரான டாக்டர் ஜான்சன் அவர்களைப் பற்றி ஐண்ம்ள்ங்ப்ச் ஹய்க் ஒய்ள்ற்ண்ற்ன்ற்ண்ர்ய் எனக் கூறுவார்கள். அவரே ஒரு இயக்கமாகத் திகழ்ந்தார் என்பது இதற்கு பொரு ளாகும். அதைப் போல மறைமலை யடிகள் தனி ஒரு மனிதனாக திகழ்ந்து எந்த அமைப்பின் உதவியோ அல்லது நிறுவனத்தின் துணையோ இல்லாமல் தமிழைக் காக்க இடையறாது போரிட்டு வெற்றியும் கண்டார்.
தமிழ், தமிழ்மொழி, தமிழினம், தமிழ்நாடு குறித்த அவரது சொற் பொழிவுகளும் நூல்களும் நாடெங்கும் தமிழுணர்வு பெருக வழிவகுத்தன. 50 ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் சிறந்ததொரு வழிகாட்டியாகத் திகழ்ந்தார்.
தமிழகத்தில் தனித்தமிழ் கிளர்ச்சி, தமிழ் ஆட்சிமொழி, கோயில் வழிபாடு களில் தமிழ் வேண்டுமென்ற கிளர்ச்சி, தமிழர்களின் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்மறை ஓதுவித்தல், திருக்குறளை தமிழ்மறையாக ஏற்றுக்கொள்ளல், தமிழ் மன்னர்களைப் போற்றுதல், சங்க இலக்கியப் பயிற்சி, தமிழ்ப் பண்பாடு களை வளர்த்தல், தமிழ் இலக்கியங்களை ஆராய்தல், தூய தமிழ் நடையில் எழுதுதல், தமிழ் வளர்க்கும் சங்கங்களை அமைத்துப் பணியாற்றல் போன்ற கிளர்ச்சிகள் இன்றைய தமிழகத்தில் தலையெடுத்து ஓங்கி நிற்பதற்கும் அவற்றில் பல வெற்றிபெறுவதற்கும் அடித்தளம் அமைத்த பெருமை மறைமலையடிகளையே சாரும்.
பல துறை வித்தகர்
நூலாசிரியர்
பதிப்பாசிரியர்
மொழியாசிரியர்
மொழிபெயர்ப்பாளர்
இதழாசிரியர்
சொற்பொழிவாளர்
மருத்துவர்
சமுதாய சீர்த்திருத்துனர்
மொழிக்காவலர்
போன்ற பல்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்று இடையறாது செயல்பட்டார். தனது பேச்சு, எழுத்து ஆகியவற்றின் மூலம் ஆரிய நாகரிகத்தைவிட தமிழர் நாகரி கமே பழமையானது தொன்மையானது என்பதை நிலைநாட்டினார். தமிழ்நாட்டுக் கோயில்களில் தமிழில் வழிபாடு நடத்தப் பட வேண்டும் என்பதை வற்புறுத்தினார். தாய்மொழிக் கல்வி ஒன்றுதான் நமது குழந்தைகளின் அறிவைப் பெருக்கி வளர்ச்சியடையச் செய்யும் என்பதை எடுத்துக்காட்டினார். வள்ளலாரின் பாக்கள் மருட்பா என நிலைநாட்டச் சிலர் முயன்றபோது அதை எதிர்த்து அவை அருட்பாக்கள் என்பதை நிறுவினார். சைவமும் வைணவமும் மட்டுமே தமிழர் சமயங்கள் என்பதை நிலைநாட்டினார்.
ஆராய்ச்சி நெறித் தந்தை
தமிழ் நூல் ஆய்வு முறைக்கும் செந்தமிழ் உரைநடைக்கும் அவரே வழிகாட்டியாக விளங்கினார்.
தமிழ் இலக்கியங்கள் தோன்றிய காலம், அவற்றின் பொருள் முதலிய வற்றைக் குறித்து ஆராயும் முறை ஆங்கில நாட்டு முறையை அடி யொற்றி வருவதாகும். காலம் பற்றியும் ஒப்புமை பற்றியும் ஆராயும் முறையை முதன் முதலாக தமிழ் இலக்கியத் துறையில் புகுத்தியவர் மறைமலை யடிகளே ஆவார். மாணிக்கவாசகர் வரலாறும் கால ஆராய்ச்சியும் என்ற தலைப்பில் அடிகளார் படைத்த நூல் அறிஞர் பலர் மேலும் அத்துறையில் ஈடுபட்டு ஆய்வு நடத்த வழி வகுத்தது. தமிழ் இலக்கிய ஆராய்ச்சி நெறித் தந்தையாக அவர் விளங்கினார் என மறைந்த பேராசிரியர் அவ்வை சு. துரைசாமி பிள்ளை அவர்கள் பாராட்டியுள்ளார்.
செம்மொழி
29-8-1918ஆம் ஆண்டு குல சேகரப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற சைவ மாநாட்டில் தமிழ்மொழி ஓர் உயர்தனிச் செம்மொழியாகும் என முடிவுசெய்யப் பட்டது. அம்முடிவில் மறைமலையடிகள் தனது கைச்சாத்தை இட்டார்.
திருவள்ளுவர் ஆண்டு
19-5-1921இல் சென்னைப் பச்சையப்பன் கல்லூரி மண்டபத்தில் நடைபெற்ற தமிழறிஞர்களைக் கொண்ட கூட்டத்தில் தலைமையேற்று திருவள்ளு வர் ஆண்டு குறித்து திட்டவட்டமான முடிவெடுத்தார்.
இயேசுபிரான், முகமது நபி ஆகி யோருக்கு முந்தியவர் திருவள்ளுவர். எனவே கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 31 ஆண்டுகள் முற்பட்டவர் திருவள்ளுவர். எனவே தமிழ் ஆண்டை கிறிஸ்தவ ஆண்டிற்கு 31 ஆண்டுகள் முந்தியதாகக் கணக்கிட வேண்டும் என வரையறை செய்து தமிழர்களுக்கு தமிழாண்டை உருவாக்கிக் கொடுத்தவர் மறை மலையடிகளே ஆவார். அதைப்போல திருவள்ளுவர் திருநாளை தமிழர்கள் கொண்டாடுவதற்கும் திட்டம் வகுத்துத் தந்தவர் அடிகளாரே ஆவார்.
மொழிக்காவலர்
1937ஆம் ஆண்டில் சென்னைக் கடற்கரையில் இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கினார்.
4-10-37இல் சென்னை கோகலே மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்தி எதிர்ப்பு மாநாட்டிற்கும் தலைமை தாங்கினார்.
3-6-38 அன்று செங்கல்பட்டில் நடைபெற்ற இந்தி எதிர்ப்பு மாநாட்டுக்கும் தலைமை தாங்கினார்.
மொழியின் பெருமையையும் சிறப்பையும் பற்றி பேசினால் போதாது. மொழிக்கு அபாயம் நேரும்போது அதை எதிர்த்துப் போராடவும் முன்வந்து மொழிக் காவலராகத் திகழ்ந்தார்.
1938ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் அவரு டைய மூத்த மகன் மறை திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவரது துணைவியார் ஞானம்மாள் கைக்குழந்தையுடன் கைது செய்யப்பட்டு சிறை சென்றனர்.
மற்றொரு மகனான மாணிக்க வாசகத்தின் மனைவி சரோஜினி மகனுடன் சிறை ஏகினார்.
மறைமலையடிகள் அவர்களின் மகள் நீலாம்பிகை இந்தி எதிர்ப்பு மாதர் மாநாட்டிற்குத் தலைமை தாங்கினார். தனது குடும்பம் முழுவதையுமே அடிகள் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈகம் செய்ய வைத்தார்.
தமிழ்ச் சங்கத் தொடர்பு
மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்துடன் அவருக்கு நல்ல தொடர்பு இருந்தது. 24-5-30இல் நடைபெற்ற சங்கத்தின் மூன்றாவது ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொள்ளுமாறு அவர்களை சங்க நிறுவனரான பாண்டித்துரைத்தேவர் அழைத்தபோது மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்று ஐந்து நாட்கள் விழாவிலும் பங்கு கொண்டு சிறப்பித்தார்.
அதைப்போல தஞ்சையில் அமைந்திருந்த கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்தோடு அவருக்கு நல்ல தொடர்பு இருந்தது. இச்சங்க நிறுவனரான உமாமகேசுவரனார் இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் அடிகளோடு தோள் கொடுத்துத் துணை நின்றார்.
மாணவர்களை ஈர்த்த அடிகள்
1942ஆம் ஆண்டு அண்ணா மலை பல்கலைக் கழகத்தில் தமிழ்த் துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் கா.சு.பிள்ளை அவர்கள் தலைமையில் அடிகள் தனித் தமிழை வலியுறுத்திப் பேருரையாற்றினார். அப்போது அங்கு படித்துக்கொண்டிருந்த மாணவர்களான நாராயணசாமி தன்னுடைய பெயரை நெடுஞ்செழியன் என்றும், இராமையா தன்னுடைய பெயரை அன்பழகன் என்றும் திருஞானசம்பந்தன் தன்னுடைய பெயரை நன்னன் என்றும் மாற்றிக்கொண்டார்கள்.
அதே பல்கலைக் கழகத்தில் 1960இல் படித்த என் போன்றவர்கள் மறைமலையடிகளின் தொண்டினைத் தொடர்ந்த தேவநேயப் பாவாணர் அவர் களின் தாக்கத்தால் நானும் எனது தோழர்களும் எங்கள் பெயர்களையும் தனித் தமிழ்ப் பெயர்களாக மாற்றிக் கொண்டோம்.
மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக் கழகத்தின் முதல் துணைவேந்தராக இருந்த தமிழறிஞர் தெ.பொ. மீனாட்சி சுந்தரனார் அவர்கள் வழக்கறிஞராகத் திகழ்ந்தவர். தன்னுடைய சொந்த முயற்சி யில் தமிழில் பல பட்டங்களைப் பெற்றவர். அவர் அடிகளாரை அணுகி தன்னுடைய தமிழ்ப் புலமைக்குச் சான்றிதழ் தரும்படி வேண்டிக்கொண்ட போது, அடிகளார் அவருக்கு அவ்விதமே சான்றளித்தார். அதன் பின்னர் அவர் மாநிலக் கல்லூரியிலும் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்திலும் தமிழ்த் துறைத் தலைவராகப் பணி புரிந்தார். அடிகளார் அவர்களால் தமிழ்ப் புலமைச் சான்றளிக்கப்பட்ட பேராசிரியர் தெ.பொ.மீ.சுந்தரனார் அவர்களின் மாணவன் என்கிற முறையில் அடிக ளாரின் சிலையைத் திறந்துவைக்கும் பெரும்பேறு எனக்கு அளிக்கப்பட்டது எனக் கருதுகிறேன். அடிகளாரின் குடும் பத்தினருக்கு என் நன்றி என்றும் உரியது.
சைவச் சிந்தாந்தம்
அதைப் போலவே தமிழர் சமய நெறியில் தூய சிவவழிபாடு, தேவார, திருவாசக, திருவாய்மொழி போன்ற வற்றை ஓதுதல், நாயன்மார்களின் ஆழ்வார்களின் வரலாறுகளை அறிந்து போற்றுதல் போன்றவற்றை தொடக்கி வைத்தவரும் வழிகாட்டியவரும் மறைமலையடிகளே ஆவார்.
சைவச் சித்தாந்தம் தமிழர் களுக்கே உரிய உயர்ந்த தத்துவம் என்பதை மறைமலையடிகள் நிலை நாட்டினார். அந்தக் காலக் கட்டத்தில் 1875ஆம் ஆண்டில் வடக்கே தயானந்த சரசுவதி என்பவர் ஆரிய சமாஜத்தை நிறுவினார். 1866ஆம் ஆண்டில் வங்கத்தைச் சேர்ந்த இராசாராம் மோகன்ராய் பிரம்மசமாஜத்தை நிறு வினார் இதுவே பிற்காலத்தில் பிரம்ம ஞான சபையாக மாறியது. அன்னி பெசன்ட் இதற்குத் தலைமை தாங்கினார். ஆரிய சமாஜமும் பிரம்ம சமாஜமும் வேத நெறித் தத்துவங்களை பரப்புரை செய்தனர். அதற்கு மாற்றாக சைவ சித்தாந்தத்தை நிலைநிறுத்த 1907ஆம் ஆண்டில் சைவ சிந்தாந்த மகா சமாஜம் என்ற அமைப்பை ஞானியார் அடி களுடன் இணைந்து அடிகள் ஏற்படுத்தினார்.
தனித் தமிழ் பெயரை வலியுறுத்தி வந்த அடிகளார் சைவ சித்தாந்தத்தைப் பரப்புவதற்கு உருவாக்கிய அமைப்பிற்கு மகாசமாஜம் என்ற பெயரை ஏன் சூட்டினார் என்ற வினா எழுகிறது. ஆரிய சமாஜமும் பிரம்ம சமாஜமும் இந்தியா முழுவதிலும் தங்கள் தத்துவங் களைப் பரப்புவதில் ஈடுபட்டிருந்தன. எனவே சைவ சித்தாந்தத்தையும் இந்தியா முழுவதிலும் பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் சைவசித்தாந்த மகா சமாஜம் என்ற பெயரைச் சூட்டினார்.
தமிழியக்கத் தலைவர்
20ஆம் நூற்றாண்டுகளில் முதல் 50 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற மாநாடுகள், விழாக்கள் முதலியன யாவும் மறைமலையடிகளைத் தலைமையாகக் கொண்டே நடத்தப் பட்டன. தமிழ்நாட்டில் தமிழியக்கத்திற்குச் சிறந்த தலைவராக அவர் திகழ்ந்தார்.
தனியொரு மனிதராக விளங்கி னாலும் தானே ஒரு இயக்கமாக மாறி, தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் அவர் ஆற்றிய அருந்தொண்டிற்கு இணையான தொண் டினை இதுவரை யாரும் செய்ததில்லை.
அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழறிஞர்கள் அனைவரும் அவரைத் தலைமணியாகக் கொண்டாடினார்கள்.
அரசியல் தலைவர்களும் அவரி டம் மிகுந்த மதிப்புக்கொண்டிருந்தார்கள்.
மடங்களின் தலைவர்களும் பிற துறவிகளும் பக்தி கலந்த மரியாதை செலுத்தினர்.
தமிழ்நாட்டிலும், ஈழத்திலும், இன்னும் தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளிலும் அவர் புகழ் பரவியிருந்தது.
அடிகளாரின் வாழ்க்கை வர லாற்றை எழுதிய அவரது மகன் மறை. திருநாவுக்கரசு இவற்றையெல்லாம் விரிவாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார்.
தமிழுக்காகவே பிறந்து, தமிழுக் காகவே வாழ்ந்து, தமிழுக்காகவே மறைந்தவர் மறைமலையடிகள் ஒருவரே என முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் அவர்கள் கூறியது பொருள் பொதிந்த உண்மையாகும்.
 
காப்புரிமை © 2020 தென்செய்தி. All Rights Reserved.
Joomla! ஆனது GNU/GPL License. இன் கீழ் வெளியிடப்படும் ஒரு இலவச மென்பொருளாகும்.